Osivo vojtěšky seté

Dostupné skladem (pro letní výsev 2020)

PALAVA

  • registrovaná v roce 1967

Vyznačuje se vysokou plasticitou, má velmi rychlý růst na jaře. Dobré výnosy poskytuje i v obilnářské výrobní oblasti. Velmi dobře obstojí v konkurenci trav, a proto je velmi vhodná do travních směsí, na píci i ke spásání. Odrůdy pastevních typů vojtěšky jsou v současné době ve šlechtění.

MAGDA

  • registrovaná v roce 1986

Je to intenzivní pícninářská odrůda typu Palavy s vyšší odolností proti patogenům cévního vadnutí. Vyznačuje se rychlým růstem na jaře. Nejvíce se pěstuje v oblasti jižní Moravy. Dosahuje vyššího výnosu stravitelných dusíkatých látek.

ZUZANA

  • registrovaná v roce 1990

Nemá typický dlouhý kůlový kořen. Její kořen je kratší a rozvětvený, proto je vhodná do oblastí s vyšším množstvím srážek během vegetace. Navíc snese i slabě kyselou půdní reakci, pH půdy 5,5. Její místo je v obilnářské oblasti a lze ji uplatnit i na vybraných pozemcích oblasti bramborářské. Snese i těžší půdy. Je velmi oblíbená pro své bohaté olistění, ovšem sucho a písčité půdy nesnáší.

MORAVA

  • registrovaná v roce 1990

Jedná se o intenzivní pícninářsko-semenářský typ, vyznačuje se vysokou plasticitou - je vhodná do půd lehkých i těžkých. Lze ji použít v kukuřičné, řepařské i obilnářské výrobní oblasti. Trs je vzpřímený až polovzpřímený, lodyha dutá, v průřezu čtyřúhelníková. Má vyšší odolnost proti cévnímu vadnutí.

 

VLASTA

  • registrovaná v roce 1995

V suchých písčitých půdách dosahuje nejlepších výsledků VLASTA. Tato odrůda poskytuje velmi dobré výsledky i na těžších půdách, což svědčí o její vysoké plasticitě. Vyznačuje se vysokým vzpřímeným vzrůstem, vysokou vytrvalostí a vyšší odolností proti poléhání. Je odolná vůči listovým chorobám, pategenům cévního vadnutí a háďátku zhoubnému. Odrůda je vhodná do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti.

OSLAVA

  • registrovaná v roce 2003

Jedná se o syntetickou odrůdu šlechtěnou na vyšší symbiotickou fixaci vzdušného dusíku. Je raná až středně raná, má polovzpřímený tvar trsu a je velmi dobře olistěná. Vytváří vyrovnaný nepoléhavý porost. Jejími hlavními vlastnostmi jsou výkonnost a vysoká odolnost vůči patogenům. Je velmi plastická, doporučujeme do středně těžkých půd kukuřičné i řepařské oblasti. Dosahuje velmi dobrých výsledků i na těžších případně i písčitých půdách.

HOLYNA

  • registrovaná v roce 2009

Trs má středně vysoký až vysoký, je středně odolná vůči poléhání, začátek kvetení je raný až středně raný. Má rychlý jarní růst a rychle obrůstá po sečích. Poskytuje vysoký výnos v roce zásevu i v prvním a druhém užitkovém roce především v kukuřičné a řepařské oblasti. Odolná vůči patogenům cévního vadnutí.

 

Pro každý zemědělský podnik se doporučuje vyzkoušet několik odrůd a vybrat si tu, která je pro danou oblast nejlepší.

Image