Agriservis, spol. s r.o.

 

OSIVO VOJTĚŠKY SETÉ

 

PALAVA

  • registrovaná v roce 1967

Vyznačuje se vysokou plasticitou, má velmi rychlý růst na jaře. Dobré výnosy poskytuje i v obilnářské výrobní oblasti. Velmi dobře obstojí v konkurenci trav, a proto je velmi vhodná do travních směsí, na píci i ke spásání. Odrůdy pastevních typů vojtěšky jsou v současné době ve šlechtění.

 

 

MORAVA

  • registrovaná v roce 1990

Jedná se o intenzivní pícninářsko-semenářský typ, vyznačuje se vysokou plasticitou - je vhodná do půd lehkých i těžkých. Lze ji použít v kukuřičné, řepařské i obilnářské výrobní oblasti. Trs je vzpřímený až polovzpřímený, lodyha dutá, v průřezu čtyřúhelníková. Má vyšší odolnost proti cévnímu vadnutí.

 

 

VLASTA

  • registrovaná v roce 1995

V suchých písčitých půdách dosahuje nejlepších výsledků VLASTA. Tato odrůda poskytuje velmi dobré výsledky i na těžších půdách, což svědčí o její vysoké plasticitě. Vyznačuje se vysokým vzpřímeným vzrůstem, vysokou vytrvalostí a vyšší odolností proti poléhání. Je odolná vůči listovým chorobám, pategenům cévního vadnutí a háďátku zhoubnému. Odrůda je vhodná do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti.

 

OSLAVA

  • registrovaná v roce 2003

Jedná se o syntetickou odrůdu šlechtěnou na vyšší symbiotickou fixaci vzdušného dusíku. Je raná až středně raná, má polovzpřímený tvar trsu a je velmi dobře olistěná. Vytváří vyrovnaný nepoléhavý porost. Jejími hlavními vlastnostmi jsou výkonnost a vysoká odolnost vůči patogenům. Je velmi plastická, doporučujeme do středně těžkých půd kukuřičné i řepařské oblasti. Dosahuje velmi dobrých výsledků i na těžších případně i písčitých půdách.

 

HOLYNA

  • registrovaná v roce 2009

Trs má středně vysoký až vysoký, je středně odolná vůči poléhání, začátek kvetení je raný až středně raný. Má rychlý jarní růst a rychle obrůstá po sečích. Poskytuje vysoký výnos v roce zásevu i v prvním a druhém užitkovém roce především v kukuřičné a řepařské oblasti. Odolná vůči patogenům cévního vadnutí.