Osivo jetele lučního

SUEZ

  • odrůda registrovaná v roce 2001

Diploidní odrůda.

Je určena pro obilnářskou a bramborářskou výrobní oblast. Vyznačuje se dobrou plasticitou a vykazuje výbornou odolnost vůči suchu. Je to středně raná odrůda, trs je vzpřímený, lodyhy jsou poměrně silné, odolnost proti poléhání je dobrá. Poskytuje velmi vysoký výnos především v první seči prvního užitkového roku. Velmi dobrý výnos poskytne i v druhém užitkovém roce. Rychlost počátečního růstu je střední, rychlost obrůstání po sečích je také střední.

Odolnost vůči chorobám je dobrá.

Je výborný v čistosevu a dobře se hodí i do lučních jetelotravních směsí. V jetelotravních směskách ho lze velmi dobře kombinovat s bojínkem lučním.

SLAVÍN

  • odrůda registrovaná v roce 2006

Diploidní odrůda.

Je určena pro obilnářskou a bramborářskou výrobní oblast. Nemá zvláštní požadavky na půdu ani na klimatické podmínky.

Vyznačuje se vyšší vytrvalostí na stanovišti. Je to raná až středně raná odrůda, má středně silnou lodyhu. Tvoří široké, bohatě olistěné trsy. Rychlost jarního růstu i rychlost obrůstání po sečích je středně vysoká. Poskytuje vysoký výnos zelené hmoty v prvním a druhém užitkovém roce.

Odrůda je středně odolná proti mykózám, způsobujícím odumírání kořenů, spále, virózám, proti napadení bílou hnilobou jetele, méně odolná vůči padlí a listové skvrnitosti.

Je vhodná do čistosevů, ale i v kombinaci s travami. Díky své vytrvalosti má výborné uplatnění v trvalých travních porostech.

Image

Osivo hybridního jetele

(Trifolium x permixtum)

PRAMEDI

Odrůda byla vyšlechtěna na základě mezidruhového křížení jetele lučního a jetele prostředního, který má krátké podzemní výběžky a jsou i u hybridních rostlin a mají tak vyšší vytrvalost. Víceletá jetelovina vhodná jako náhrada jetele lučního. Výška, doba kvetení a kvalita je srovnatelná s odrůdami tetraploidních odrůd jetele lučního. Je vhodná do čistosevů nebo do směsí s travami (především s pozdnějšími druhy trav - jílky, festulolii jílkovitého typu a pozdní kostřavou luční), jako komponent jetelotravních směsí pro zakládání či obnovu TTP.