Osivo jetele lučního

Dostupné skladem (pro letní i podzimní výsev 2020)

SUEZ

  • odrůda registrovaná v roce 2001

Diploidní odrůda.

Je určena pro obilnářskou a bramborářskou výrobní oblast.

Vyznačuje se dobrou plasticitou a vykazuje výbornou odolnost vůči suchu. Je to středně raná odrůda, trs je vzpřímený, lodyhy jsou poměrně silné, odolnost proti poléhání je dobrá. Poskytuje velmi vysoký výnos především v první seči prvního užitkového roku. Velmi dobrý výnos poskytne i v druhém užitkovém roce. Rychlost počátečního růstu je střední, rychlost obrůstání po sečích je také střední. Odolnost vůči chorobám je dobrá. Je výborný v čistosevu a dobře se hodí i do lučních jetelotravních směsí. V jetelotravních směskách ho lze velmi dobře kombinovat s bojínkem lučním.

VENDELÍN

  • odrůda registrovaná v roce 2005

Diploidní odrůda.

Je určena do všech výrobních oblastí. Nemá žádné mimořádné nároky na pěstitelské technologie. Má dobrou odolnost vůči poléhání i proti napadení chorobami. Je raná až středně raná, vyznačuje se vysokým výnosem zelené i suché hmoty v 1. i 2. užitkovém roce, dobře obrůstá po sečích. Je vhodná pro klasické pěstování, pro krátkodobé jetelotravní směsi a především pro luční porosty.

SLAVOJ

  • odrůda registrovaná v roce 2006

Diploidní středně raná, středně vysoká odrůda. Rychlost jarního růstu i obrůstání po sečích je středně vysoká. Uplatní se v klasickém osevním postupu v čistosevu při dvouletém využití i jako komponent pro jetelotravní směsi. Velmi dobře se také uplatní v trvalých travních porostech. Jeho předností je dobrá vytrvalost a vysoký výnos zelené hmoty. 

 

 

 

Image

Osivo hybridního jetele

(Trifolium pratense x Trifolium medium)

PRAMEDI - právní ochrana v roce 2013

Odrůda byla vyšlechtěna na základě mezidruhového křížení jetele lučního a jetele prostředního, který má krátké podzemní výběžky a jsou i u hybridních rostlin a mají tak vyšší vytrvalost. Víceletá jetelovina vhodná jako náhrada jetele lučního. Výška, doba kvetení a kvalita je srovnatelná s odrůdami tetraploidních odrůd jetele lučního. Je vhodná do čistosevů nebo do směsí s travami (především s pozdnějšími druhy trav – jílky, festulolii jílkovitého typu a pozdní kostřavou luční), jako komponent jetelotravních směsí pro zakládání či obnovu TTP.