Osivo řepky ozimé

 Arsenal                                                         

 • raný hybrid
 • robustní, středně vysoký až vysoký hybrid s větvením ve spodní třetině
 • rychlý vývoj na podzim
 • velmi dobrá odolnost vůči hlízence a černím
 • je rezistentní vůči fomové hnilobě
 • geneticky podmíněná odolnost praskání šešulí
 • kvalitativní rezistence Rlm7

LG Architect                                                

 • středně raný hybrid
 • mimořádně vysoký výnos semen
 • robustní, vzrůstný hybrid
 • středně rychlý vývoj na podzim
 • kvalitativní a kvantitativní odolnost vůči phomě
 • velmi dobrá odolnost vymrzání
 • odolnost praskání šešulí
 • vysoká odolnost verticiliovému vadnutí
 • HTS středně vysoká
 • termín setí - lze i na závěr agrotechnického termínu

LG Ambassador                                               

 • středně raný hybrid
 • mimořádně vysoký výnos semen
 • robustní, vzrůstný hybrid
 • středně rychlý vývoj na podzim
 • velmi dobrý zdravotní stav, rezistent TuYV
 • odolnost pukání šešulí
 • kvalitativní rezistence Rlm7
 • HTS středně vysoká
 • termín setí - v agrotechnickém termínu

LG Arnold                                                     

 • raný hybrid
 • velmi vysoký výnos semen
 • hybrid středního až vysokého vzrůstu
 • dobrý zdravotní stav
 • odolnost pukání šešulí, vysoce odolný vůči mrazu
 • kvalitativní rezistence Rlm7
 • HTS středně vysoká
 • termín setí - na počátku agrotechnického termínu

LG Auckland                                                

 • středně raný hybrid
 • vysoký výnos semen
 • robustní hybrid středního vzrůstu
 • vysoká odolnost mrazu, výborně přezimuje
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • odolnost pukání šešulí
 • HTS středně vysoká
 • termín setí - na konci agrotechnického termínu

LG Anarion                                                         

 • středně raný hybrid
 • velmi vysoký výnos semen
 • robustní, vzrůstný hybrid
 • rychlý podzimní růst
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • odolnost pukání šešulí
 • širokospektrální odolnost Plasmodiophora brassicae
 • kvalitativní rezistence TuYV, Rlm7
 • HTS středně vysoká
 • termín setí - lze i na závět agrotechnického termínu

 

Arabella                                                        

 • středně raná liniová odrůda
 • vysoký výnos semen
 • vysoká odolnost vymrzání
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • pomalý vývoj na podzim a na jaře
 • střední habitus

 

Image