Osivo řepky ozimé

Arsenal                                                          

 • raný hybrid
 • robustní, středně vysoký až vysoký hybrid s větvením ve spodní třetině
 • rychlý vývoj na podzim
 • velmi dobrá odolnost vůči hlízence a černím
 • je rezistentní vůči fomové hnilobě
 • geneticky podmíněná odolnost praskání šešulí
 • kvalitativní rezistence Rlm7

Astronom                                                

 • středně raný hybrid
 • vysoký výnos semen
 • vhodný do intenzivních podmínek
 • středně rychlý vývoj na podzim
 • kvalitativní a kvantitativní odolnost vůči phomě
 • dobrá odolnost vymrzání
 • odolnost praskání šešulí

Artoga                                                    

 • středně raný hybrid OGURA/INRA
 • velmi vysoký výnosový potenciál
 • velmi vysoký obsah oleje v semenech
 • střední až vyšší vzrůst, nízká tendence k poléhání
 • dynamický vývoj na podzim, dobrá schopnost přezimování
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolnost vůči phomě
 • určen do všech podmínek pěstování
 • hodí se i pro pozdnější výsevy

Andromeda                                                     

 • středně raný hybrid
 • odolný nádorovitosti košťálovin
 • geneticky podmíněná odolnost praskání šešulí
 • velmi rychlý vývoj na podzim
 • vysoký výnos semene
 • vhodná do všech oblastí pěstování

Dobrava                                                 

 • raný hybrid
 • vysoký výnos semen
 • vhodný do všech půdních podmínek
 • výborně využije vyšší úroveň pěstitelských vstupů
 • velmi dobré přezimování, rychlá regenerace na jaře
 • vyšší vzrůst, nepoléhavost
 • geneticky podmíněná odolnost šešulí vůči praskání
 • velmi dorbá odolnost vůči všem důležitým chorobám
 • nízký obsah GSL

Lohana                                                           

 • středně raná odrůda
 • vynikající stabilita výnosu
 • perfektní zdravotní stav
 • velmi rychlý vývoj na podzim
 • výborná odolnost vymrzání.
 • nejvýnosnější liniová odrůda v ÚKZÚZ

Ladoga                                                           

 • liniová odrůda "00"
 • velmi vysoký výnosový potenciál
 • nižší až střední vzrůst, nepoléhavost
 • bohaté větvení
 • výjimečná schopnost přezimování, rychlá a spolehlivá jarní regenerace
 • výborný zdravotní stav, dobrá tolerance vůči phomě, výborná tolerance vůči Sclerotinii

 

Arabella                                                        

 • středně raná liniová odrůda
 • vysoký výnos semen
 • vysoká odolnost vymrzání
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • pomalý vývoj na podzim a na jaře
 • střední habitus

 

Image