Agriservis, spol. s r.o.

 

AGRISERVIS, spol. s r.o. 

působí na trhu již od roku 1990. Od svého vzniku se zabýváme obchodní činností, konkrétně prodejem osivakukuřice

V současné době prodáváme osiva trávníků, vojtěšek, jetelů, lučních a pastevních směsí a směsí pro včely. Dále nabízíme osiva  kukuřice, slunečnice a řepky ozimé  od francouzské firmy Limagrain.

V roce 1994 jsme začali spolupracovat s anglickou firmou Moore Uni-drill Ldt., která je průkopníkem v oblasti výroby bezorebných secích strojů. Díky naší vzájemné spolupráci jsme získali exkluzivní zastoupení a stali jsme se výhradním dovozcem bezorebných secích strojů pro redukované zpracování půdy v ČR. Nyní tato spolupráce pokračuje v menším rozsahu a to zejména v oblasti dovozu náhradních dílů k secím strojům Moore

V roce 1997 jsme reagovali na poptávku trhu a zahájili jsme výrobu hydraulické ruky Agri pro manipulaci s velkoobjemovými vaky.

Současně s tím jsme v roce 1997 začali rozvíjet osivářský program pěstování trav a jetelovin. Pro tuzemské i zahraniční firmy množíme osiva trav - Agrostis gigantea, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Festuca pratensis, Lolium perenne, Phleum pratense a nejnověji Poa pratensis. Jsme také množitelé osiva jetelovin - Medicago sativa, Trifolium pratense.

Od roku 1997 je jednou z našich hlavních aktivit také množení výhradně českých odrůd vojtěšky seté, které množíme na vybraných pozemcích téměř celé Moravy a východních Čech