Osivo pícních směsí

LUČNÍ SMĚS BEZ JETELOVIN

25 % kostřava luční FANTAZIA
10 % kostřava luční COSMOLIT 
25 % jílek vytrvalý JARAN
10 % jílek vytrvalý FERRIS
5 % lipnice luční BALIN
25 % bojínek luční TAMIZA

výsevek 35-50 kg/ha

LUČNÍ SMĚS PRO RYCHLÉ OZELENĚNÍ

25 % kostřava luční CYKADA
20 % jílek vytrvalý BAČA
20 % jílek jednoletý
10 % lipnice luční TECZA
25 % bojínek luční LEMA

výsevek 35-50 kg/ha

LUČNÍ SMĚS PRO KONĚ

10 % kostřava luční FANTAZIA
17 % kostřava luční KASKADA
5 % jílek vytrvalý FERRIS
20 % jílek vytrvalý JARAN
 5 % lipnice luční BALIN
23 % bojínek luční TAMIZA
20 % bojínek luční KABA

výsevek 35-50 kg/ha

Image

PASTEVNÍ SMĚS PRO SKOT

35 % kostřava luční FANTAZIA
10 % jílek vytrvalý JARAN
10 % jílek vytrvalý FERRIS
5 % lipnice luční BALIN
25 % bojínek luční TAMIZA
15 % jetel luční SLAVÍN

výsevek 35-50 kg/ha

PASTEVNÍ SMĚS PRO OVCE

35 % kostřava luční FANTAZIA
30 % jílek vytrvalý JARAN
10 % jílek vyytrvalý BAČA
5 % lipnice luční BALIN
17 % bojínek luční TAMIZA
  3 % jetel plazivý JURA

výsevek 35-50 kg/ha

Image

SMĚS NA DOSEV

10 % kostřava luční KASKADA
15 % kostřava luční FANTAZIA
25 % jílek vytrvalý JARAN
10 % jílek vytrvalý KENTAUR
15 % jílek jednoletý LOLAN
25 % jetel luční SLAVOJ
 

výsevek 10-30 kg/ha

SMĚS NA OBNOVU TTP

15 % kostřava luční FANTAZIA
10 % kostřava luční KASKADA
10 % jílek vytrvalý BAČA
15 % jílek vytrvalý JARAN
  5 % lipnice luční BALIN
20 % bojínek luční TAMIZA
5 % jetel luční x jetel prostřední PRAMEDI
20 % jetel luční SLAVÍN

výsevek 30-35 kg/ha

 

SMĚS PRO SADY A VINICE - s jetelem

90 % kostřava rákosovitá, trávníková SCORPIONES
10 % jetel plazivý JURA

výsevek 65-80 kg/ha

SMĚS PRO SADY A VINICE - bez jetele

90 % kostřava rákosovitá, trávníková SCORPIONES
10 % lipnice luční BALIN

výsevek 65-80 kg/ha

JETELOTRAVNÍ SMĚS pro greening

40 % jetel luční SUEZ
25 % jetel luční SLAVOJ
10 % bojínek luční TAMIZA
25 % jílek jednoletý JIVET

výsevek 20-25 kg/ha

VOJTĚŠKOTRAVNÍ SMĚS s jetelem pro greening

70 % vojtěška setá OSLAVA
15 % kostřava luční KASKADA
5 % ovsík vyvýšený ROŽNOVSKÝ
10 % jetel luční SLAVOJ

výsevek 20-25 kg/ha

INTENZIVNÍ SMĚS NA SENÁŽ

70 % jetel luční SUEZ
15 % festulolium BEČVA
15 % jílek vytrvalý KENTAUR

výsevek 20-25 kg/ha

Pro konkrétní stanoviště lze namíchat směsi dle potřeby a přání zákazníka.

Image