Osivo pícních směsí

LUČNÍ SMĚS BEZ JETELOVIN

35 % kostřava luční CYKADA
25 % jílek vytrvalý BAČA
10 % lipnice luční ESKA 46
30 % bojínek luční LEMA

výsevek 35-50 kg/ha

LUČNÍ SMĚS PRO RYCHLÉ OZELENĚNÍ

25 % kostřava luční CYKADA
20 % jílek vytrvalý BAČA
20 % jílek jednoletý
10 % lipnice luční TECZA
25 % bojínek luční LEMA

výsevek 35-50 kg/ha

LUČNÍ SMĚS PRO KONĚ

27 % kostřava luční CYKADA
25 % jílek vytrvalý BAČA
 5 % lipnice luční ESKA 46
43 % bojínek luční LEMA

výsevek 35-50 kg/ha

Image

PASTEVNÍ SMĚS PRO SKOT

30 % kostřava luční CYKADA
20 % jílek vytrvalý BAČA
10 % lipnice luční ESKA 46
30 % bojínek luční LEMA
10 % jetel luční SUEZ

výsevek 35-50 kg/ha

PASTEVNÍ SMĚS PRO OVCE

35 % kostřava luční CYKADA
25 % jílek vytrvalý BAČA
10 % lipnice luční ESKA 46
27 % bojínek luční LEMA
  3 % jetel plazivý JURA

výsevek 35-50 kg/ha

Image

LUČNÍ SMĚS STANDARDNÍ  - s jetelem lučním

30 % kostřava luční CYKADA
20 % jílek vytrvalý BAČA
10 % lipnice luční TECZA
25 % bojínek luční LEMA
10 % jetel luční SUEZ
  5 % jetel plazivý JURA

výsevek 30-50 kg/ha

LUČNÍ SMĚS NA SUŠŠÍ STANOVIŠTĚ - s vojtěškou

30 % kostřava luční CYKADA
15 % jílek vytrvalý BAČA
  5 % lipnice luční TECZA
10 % bojínek luční LEMA
40 % vojtěška setá OSLAVA

výsevek 30-50 kg/ha

 

SMĚS PRO SADY A VINICE - s jetelem

90 % kostřava rákosovitá, trávníková SCORPIONES
10 % jetel plazivý JURA

výsevek 65-80 kg/ha

SMĚS PRO SADY A VINICE - bez jetele

90 % kostřava rákosovitá, trávníková SCORPIONES
10 % lipnice luční SR 2100

výsevek 65-80 kg/ha

JETELOTRAVNÍ SMĚS pro greening - jarní výsev (rychlý výnos)

55 % jetel luční SUEZ
15 % bojínek luční LEMA
30 % jílek jednoletý

výsevek 30-35 kg/ha

JETELOTRAVNÍ SMĚS pro greening - letní výsev (rychlý výnos)

55 % jetel luční SUEZ
15 % bojínek luční LEMA
30 % jílek mnohokvětý

výsevek 30-35 kg/ha

VOJTĚŠKOTRAVNÍ SMĚS pro greening

60 % vojtěška setá OSLAVA
20 % kostřava luční CYKADA
15 % jílek vytrvalý JASPIS
  5 % bojínek luční LEMA

výsevek 30-35 kg/ha

VOJTĚŠKOTRAVNÍ SMĚS - na sušší stanoviště s jetelem

70 % vojtěška setá OSLAVA
10  % kostřava luční CYKADA
  5 % ovsík vyvýšený 
10 % bojínek luční LEMA
  5 % jetel luční SUEZ

výsevek 20 kg/ha

VOJTĚŠKOTRAVNÍ SMĚS - proti erozi

75 % vojtěška setá OSLAVA
20 % kostřava luční CYKADA
  5 % lipnice luční TECZA

výsevek 20 kg/ha

VOJTĚŠKOTRAVNÍ SMĚS – proti plevelům

90 % vojtěška setá
10 % jílek jednoletý

výsevek 20 kg/ha

 

Pro konkrétní stanoviště lze namíchat směsi dle potřeby a přání zákazníka.

Image