Osivo pícních směsí

LUČNÍ SMĚS BEZ JETELOVIN

35 % kostřava luční FANTAZJA
25 % jílek vytrvalý KERTAK
10 % jílek vytrvalý BAČA
5 % lipnice luční BALIN
15 % bojínek luční TAMIZA
10 % bojínek luční LEXANNA

výsevek 35-50 kg/ha

LUČNÍ SMĚS PRO KONĚ

27 % kostřava luční FANTAZJA
5 % jílek vytrvalý BAČA
20 % jílek vytrvalý KERTAK
 5 % lipnice luční BALIN
23 % bojínek luční TAMIZA
20 % bojínek luční LEXANNA

výsevek 35-50 kg/ha

Image

PASTEVNÍ SMĚS PRO SKOT

35 % kostřava luční FANTAZJA
10 % jílek vytrvalý BAČA
10 % jílek vytrvalý KERTAK
5 % lipnice luční BALIN
25 % bojínek luční TAMIZA
15 % jetel luční SLAVÍN

výsevek 35-50 kg/ha

PASTEVNÍ SMĚS PRO OVCE

35 % kostřava luční FANTAZJA
20 % jílek vytrvalý BAČA
20 % jílek vytrvalý KERTAK
5 % lipnice luční BALIN
17 % bojínek luční LEXANNA
  3 % jetel plazivý JURA

výsevek 35-50 kg/ha

Image

SMĚS NA DOSEV

25 % kostřava luční FANTAZJA
10 % jílek vytrvalý BAČA
25 % jílek vytrvalý KERTAK
15 % jílek jednoletý ROŽNOVSKÝ
25 % jetel luční SLAVÍN

výsevek 10-30 kg/ha

SMĚS NA OBNOVU TTP

25 % kostřava luční FANTAZJA
10 % jílek vytrvalý BAČA
15 % jílek vytrvalý KERTAK
  5 % lipnice luční BALIN
10 % bojínek luční TAMIZA
10 % bojínek luční LEXANNA
25 % jetel luční SLAVÍN

výsevek 30-35 kg/ha

 

SMĚS PRO SADY A VINICE - s jetelem

90 % kostřava rákosovitá, trávníková SITKA
10 % jetel plazivý JURA

výsevek 65-80 kg/ha

SMĚS PRO SADY A VINICE - bez jetele

90 % kostřava rákosovitá, trávníková SITKA
10 % lipnice luční BALIN

výsevek 65-80 kg/ha

JETELOTRAVNÍ SMĚS pro greening

40 % jetel luční SUEZ
25 % jetel luční SLAVÍN
10 % bojínek luční TAMIZA
25 % jílek jednoletý ROŽNOVSKÝ

výsevek 20-25 kg/ha

VOJTĚŠKOTRAVNÍ SMĚS s jetelem pro greening

70 % vojtěška setá OSLAVA
15 % kostřava luční KASKADA
5   % jílek vytrvalý KERTAK
10 % jetel luční SLAVÍN

výsevek 20-25 kg/ha

VOJTĚŠKOJETELOTRÁVA

60 % vojtěška setá OSLAVA
20 % jetel luční SLAVÍN
20 % festulolium PERUN

výsevek 20-25kg/ha

INTENZIVNÍ SMĚS NA SENÁŽ

70 % jetel luční SUEZ
15 % festulolium BEČVA
15 % jílek jednoletý ROŽNOVSKÝ

výsevek 20-25 kg/ha

VÍCEÚČELOVÁ JETELOTRAVNÍ SMĚS

7 % bojínek luční TAMIZA
15 % jílek vytrvalý BAČA
20 % festulolium PERUN
15 % kostřava luční FANTAZJA
3 % lipnice luční BALIN
40 % jetel luční SLAVÍN

výsevek 25-30 kg/ha
 

Pro konkrétní stanoviště lze namíchat směsi dle potřeby a přání zákazníka.

Image