Nabídka množení jetelovin a trav

Vojtěška setá

 • odrůdy HOLYNA, VLASTA, PALAVA, MORAVA, OSLAVA a další české odrůdy
 • výsevek 12-15 kg/h
 • termín výsevu - výsev do krycí plodiny na jaře, první sklizeň osiva z druhé seče v následujícím roce
 • pro množitelské porosty vhodné pozemky horší bonity nejlépe s expozicí na jih nebo jihozápad

Jetel luční

 • odrůda SUEZ, SLAVÍN, VENDELÍN, SLAVOJ
 • výsevek max. 15 kg/ha
 • termín výsevu na jaře nejlépe do krycí plodiny - vhodná pšenice jarní
 • sklizeň podzim následujícího roku
 • po sklizni sušit - stačí provětrávat studeným vzduchem

Psineček veliký

 • odrůda KITA
 • výsevek 10-12 kg/ha, hloubka setí do 1 cm
 • termín výsevu - na jaře do krycí plodiny - vhodná pšenice jarní
 • sklizeň - druhá polovina srpna následujícího roku, semeno nevypadává
 • není vhodný do suchých oblastí
 • na stanovišti vydrží 3-4 roky
 • po sklizni dosoušet studeným vzduchem

Jílek vytrvalý

 • odrůda BAČA, DOTON
 • výsevek 20 kg/ha na jaře do krycí plodiny, případně letní výsev od poloviny srpna do začátku září jako čistosev
 • sklizeň koncem července následujícího roku
 • po sklizni nutné dosoušet studeným vzduchem

Kostřava luční

 • odrůda KASKADA, FANTAZJA
 • výsevek 15 kg/ha na jaře do krycí plodiny – vhodná pšenice jarní
 • sklizeň v polovině července následujícího roku
 • po sklizni nutné dosoušet studeným vzduchem

Bojínek luční

 • odrůda TAMIZA
 • výsevek 8 kg/ha do krycí plodiny – vhodná pšenice jarní
 • sklizeň na začátku srpna následujícího roku
 • po sklizni nutné dosoušet studeným vzduchem

Lipnice luční

 • pícní odrůda HARFA, STRUGA
 • semenný porost dorůstá do výšky 60 cm
 • seje se do řádků širokých 25 cm
 • výsevek 8-10 kg/ha, hloubka setí do 0,5 cm
 • termín výsevu – na jaře do krycí plodiny – vhodná pšenice jarní
 • sklizeň – první polovina července následujícího roku, semeno nevypadává
 • není vhodná do suchých oblastí
 • na stanovišti vydrží 3-4 roky
 • po sklizni dosoušet studeným vzduchem

Image

 

Obchodní podmínky

 • odrůdy vhodné k pěstování v ČR
 • rodičovský materiál pro osev včas zajistí AGRISERVIS, spol. s r.o. Zlín
 • u některých odrůd zelený úvěr na rodičovské osivo
 • platbu za vykoupené osivo zajišťuje AGRISERVIS, spol. s r.o. Zlín

Technologické podmínky

 • u trav je nutný pozemek bez pýru, u jetelovin bez šťovíků
 • včasný zásah proti plevelům
 • secí stroje nejlépe s hrotovými výsevními válečky
 • nutnost aktivního provětrávání studeným vzduchem ihned po sklizni
 • přihlašovatelem u ÚKZÚZ je AGRISERVIS, spol. s r.o. Zlín, který zajistí legislativu, a dodá metodiku pěstování včetně odborného poradenství. Máme bohaté zkušenosti s dvoufázovou sklizní
 • certifikace osiva dle podmínek EU, OECD nebo zákona č. 219/2003 Sb. a vyhlášky Mze ČR č. 384/2006 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Realizace

V případě zájmu množitele prosíme o telefonický, emailový nebo písemný kontakt.